Annonsörer

Tollarp.nu

Invigning av alléträd

Bilder från invigningen av allén den 28 maj.


"Initiativ förskönar Tollarp, 54 st alléträd planteras,
Invigning sker den 28 maj kl 09:30 vid Axonaskolansparkering, Tollarp
Bakgrund Alléträd
Tollarpsbyalag avser att återskapa alléer runtom vissa delar av byn för att försköna omgivningarna och som ett inslag i landskaps- eller stadsbilden.

På Maltesholm är skogen en viktig del för att kunna förvalta kulturarvet som även omfattar ett lokalt engagemang. För varje vinge på de 18 st Höge Vägs vindkraftsverk planteras ett träd i Tollarp. 54 stycken träd planteras längs med E22:an vid Tollarps sporthall och mittemot Västra Vrams kyrka samt vid vissa delar av Lundgrensväg. Projektet finansieras till lika delar av Maltesholm och Vattenfall.

Träden kommer att stå på både privat- och kommunalmark"