Annonsörer

Tollarp - mitt i naturen

Aktuellt från byalagets styrelsemöten

10 april 2019

Agneta arbetar vidare med offentlig infotavla i Tollarp i samarbete med V. Vrams församling.Lotta fortsätter arbetet med väderskyddad umgängesplats på torget för bl.a. pensionärer. Ev. kan busskuren anpassas för ändamålet. Samarbete med kommunen.

Beslut om ekonomiskt bistånd på 5 000 kr till föreningen Tollarpsdagarna plus ytterligare max. 5 000 kr i ”garantisumma” vid ev. förlustresultat av aktiviteterna den 5-6 juni.

Beslut om hjälp till fören. Tollarpsdagarna med uppsökande av sponsorer till den 5-6 juni.

Beslut om att Byalaget anordnar ett off. infomöte under hösten efter önskemål från Tollarps vårdcentral.

Avtal gjort med C4 Teknik om att kommunen ansvarar och bekostar upp- och nedtagning av ”Kometerna” framöver.

Ytterligare 32 alléträd planterade längs södra sidan av E22 i samråd mellan Byalaget, kommunen, Maltesholms Vindkraftpark och Vattenfall.

Beslut om tidpunkt för städdag i Tollarp och fördelning av förberedelsearbetena.- Planering av arrangemangen vid Nationaldagen.